Fehér Judit, Dr 2019 †

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Fehér Judit, Dr 2019 †
Születési dátum: 
1953
Végzettség: 

ELTE BTK Angol-Indológia-Tibeti szak, 1983 (MA)

Szakképzettség: 

Okleveles orientalista (tibeti)
Angol-indológia szakos előadó

Tudományos fokozat: 
CSc (A nyelvtudomány kandidátusa), 1995
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1992-től:
• madhjamaka filozófia
• a buddhista meditáció elmélete,
• páli nyelv
• páli nyelvi szövegolvasás
• szanszkrit szövegolvasás
• tibeti szövegolvasás
• Losang Szönam Lodö tibeti szerzetes-tanár angol nyelvű Abhidharma, Prazsnyápáramitá, Pramána és Madhjamaka előadásainak tolmácsolása, 1998–2002

ELTE BTK, Belső-Ázsiai Tanszék, meghívott előadóként:
• madhjamaka filozófia, 1996 és 1998

József Attila Tudományegyetem, Szeged, meghívott előadóként:
• madhjamaka filozófia, 1997

Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma:
• szanszkrit nyelvtanfolyamok vezetője, 1982–1988

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

Nemzetközi konferenciákon való részvétel előadással:
• Csoma de Kőrös Symposium Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Kőrös, Visegrád, 1984.
• Csoma de Kőrös Symposium, Sopron, 1987.
• 35th International Conference of Asian and North African Studies, Budapest, 1997.
• 45th Permanent International Altaistic Conference, Budapest, 2002.

Elnyert ösztöndíjak, pályázatok:
• 1986–1987 Tudományos továbbképzési ösztöndíj indiai felsőoktatási intézményekbe, könyvtárakba (Delhi University, Benares Hindu University, Library of Tibetan Works and Archives, Institute of Buddhist Dialectics Dharamsala stb.).
• 1987–1988 Akadémiai ösztöndíjjal, majd 2003-2005 között OTKA program keretében több alkalommal kutatómunka, tudományos eszmecsere a Bécsi Egyetem Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde-ben.
• A Bráhmanikus, hindu és buddhista filozófiai, vallási források gyűjtése, filológiai feldolgozása, interpretációja, kiadás című, hat résztvevős OTKA pályázati program (T 21224) megszervezője és témavezetője.
• 2003–2006-ig az OTKA T 042683 számú, A középút filozófiája az indiai és a tibeti dge-lugs-pa hagyományban kutatóprogram témavezetője.

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és Vallástudományi Bizottságának tagja, 2000–2002.

Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 

• „Neyārtha és nītārtha tanítások a madhyamaka hagyomány alapján (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje értelmezése).” In: Birtalan Ágnes (szerk.) 2005. Bolor-un Gerel. Tanulmányok Kara György 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék. [megjelenés előtt]

• „The Process of Analytical Reasoning according to Tsong-kha-pa.” Acta Orientalia Hung. 57/4 (2004) 475–485.

• „Two Main Sorts of Nihilism Distinguished by Rol-pa’i rdo-rje Relying on rJe Tsong-kha-pa.” In: Sárközi, Alice – Rákos, Attila (ed.) 2003. Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conference (PIAC). Altaica Budapestinensia MMII. Budapest: Research Group for Altaic Studies, Hungarian Academy of Sciences, Department of Inner Asian Studies, Eötvös Loránd University, 126–137.

• „Ki az igazi mádhjamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója).” Keletkutatás 1996–2002: 35–54.

• „Recenzió: Butön Rincsendrub, Buddha élete. A tibeti szöveget gondozta, fordította, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Tóth Erzsébet (Történelem és Kultúra 17, Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, 1999).” Keletkutatás 1996–2002: 295–298.

A közelmúlt szakmai, tudományos (művészeti) munkássága: 

• Nágárdzsuna, A mahájána buddhizmus mestere. 1997/20012. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó.

• „A buddhista középút filozófiája, Buddhapálita: Múlamadhjamakavritti.”In: Fehér Judit (szerk.) 1994/19972. Tibeti buddhista filozófia. (Történelem és kultúra 11.) Budapest: Balassi Kiadó.

• „A korai madhjamaka buddhista logika és előzményei, Nágárdzsuna: Vigraha-vjávartaní.”In: Fehér Judit – Horváth Z. Zoltán (szerk.) 1995. Buddhista logika. (Történelem és kultúra 12.) Budapest: Balassi Kiadó, 9–60.

• „Identical Chapters in Akutobhayā and Buddhapālita’s Commentary.” Altorientalische Forschungen 13 (1986) 134–175.

• „Buddhapālita’s Mūlamadhyamakavātti, Arrival and Spread of Prāsaṅgika mādhyamika Literature in Tibet.” In: Ligeti, Louis (ed.) 1984. Tibetan and Buddhist Studies, Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Kőrös. Budapest: Akadémiai Kiadó, 221–240. [repr. Motilal Banarsidass, 2000.]